Brichtli und Föteli vo de Ussfahrte und Aaläss im zweinullnulldrei

! Wenn d'r d'Originalbilderqualität wänn, denn mien dir mir e E-Mail schigge !

 

s'Datum Aalass

Filmli
 

Föteli

21. März
E sportliche Aalass
 
  do a kligge
13. April
Eröffnig:
 

Filmli

do a kligge
29. Mai - 1. Juni
Thonon les Bains
 

Filmli
Filmli

Filmli

do a kligge
15. Juni
Schwarzwald 
 


 

 
13. Juli
Surprise-Day
 


 


do a kligge

 

19. Juli
Hochzyt vom Cello
 


Filmli

 


do a kligge

 

31.Juli -
3. August

Pässe- oder Dreiländerfahrt

 


 


do a kligge

 

10. August
Orientierigsfahrt
 

Brichtli vom Däni

do a kligge
14. Septämber
Elsass
 

do hämmer nüt

do hämmer nüt
18. Oktober
Raggetezielfahrt 
 

Brichtli vom Däni

do a kligge
Filmli
9. Novämber
Iffrierete:
 

isch d' Dänni d'r einzig?


do a kligge

 

14. Dezämber
dr letscht:
 

Brichtli vom Däni

ich ha tatsächlich d'Kamera vergässe